En els jardins de Can Mantega de Barcelona s’ha utilitzat l’àrid Sauló Parc pels paviments de sauló.

Acabada l’obra de urbanització dels jardins de Can Mantega de Barcelona que ha sigut ben rebuda pels tècnics de l’administració i pels ciutadans.

Concretament en els paviments de terra s’ha utilitzat un tipus de sauló tècnicament millorat anomenat  saulo parc r g afegint-hi un additiu per tal de garantir que el paviment fos drenant de cares a l’arbrat i per no impermeabilitzar el sòl en aquesta zona verda de la ciutat de Barcelona. Continua llegint “En els jardins de Can Mantega de Barcelona s’ha utilitzat l’àrid Sauló Parc pels paviments de sauló.”

Aportació d’àrid Sauló Parc a un itinerari dins el parc de Collserola de Barcelona

 

Durant el Novembre del 2011 es va dura terme una actuació de millora al Parc de Collserola de Barcelona. L’interès natural, turístic i esportiu que té el parc comporta que aquest es tingui que mantenir per a que resti en bones condicions pels seus usuaris.

Continua llegint “Aportació d’àrid Sauló Parc a un itinerari dins el parc de Collserola de Barcelona”