SAULÓ PARC: LA SEVA APLICACIÓ EN ESPAIS AJARDINATS

De gran versatilitat i adaptació,  SAULÓ PARC permet diversos camps d’aplicació, i possibilita acondicionar, millorar i mantenir un ampli ventall d’espais: vials de càmpings, voreres, aparcaments, camins veïnals, itineraris saludables, espais ajardinats, etc…

Sauló Parc és un àrid de cantera d’alta qualitat i homogeneïtat  de característiques tècniques en tot el subministrament, aconsegueix unes millors prestacions tècniques en el paviment, per a que aquest resti el màxim de temps en bones condicions sense l’aplicació de additius o lligams.


Pel que fa al seu ús en ESPAIS ENJARDINATS, la utilització de granulometria 12/25 de SAULO PARC, és idònia per zones que no es volen utilitzar com a zona de pas, donant com a resultat un paviment amb menys manteniment i tècnicament millorat que maximitza les propietats de l’espai enjardinat.

Avantatges


  • SAULO PARC ha estat desenvolupat per poder aconseguir una resistència a la erosió molt superior al nivell que el sauló arrencat i simplement garbellat aconsegueix.
  • La qualitat petrogràfica del sauló estret de la pedrera “RA-411 Mas Patxot”, amb el procediment de mescla d’àrid triturat amb àrid classificat i la modificació de la corba granulomètrica son els aspectes que donen com a resultat un sauló amb molt menys manteniment i tècnicament millorat per poder maximitzar les seves propietats en les diverses aplicacions en que aquest es pot utilitzar. 
  • Evita la germinació.
  • Serveix de perfecte perímetre de trànsit, ja que facilita que el vianant transcorri pel camí pavimentat.
  • Frena l’aigua de pluja eliminant l’erosió i facilitant el seu filtratge al sòl.
  • Perfecte envelliment.
  • Dona una imatge natural a l’entorn.
A %d bloguers els agrada això: