SAULÓ PARC: LA SEVA APLICACIÓ EN ITINERARIS SALUDABLES

De gran versatilitat i adaptació,  SAULÓ PARC permet diversos camps d’aplicació, i possibilita acondicionar, millorar i mantenir un ampli ventall d’espais: vials de càmpings, voreres, aparcaments, camins veïnals, itineraris saludables, espais ajardinats, etc…

Sauló Parc és un àrid de cantera d’alta qualitat i homogeneïtat  de característiques tècniques en tot el subministrament, aconsegueix unes millors prestacions tècniques en el paviment, per a que aquest resti el màxim de temps en bones condicions sense l’aplicació de additius o lligams.


Pel que fa al seu ús en ITINERARIS SALUDABLES, la gran integració paisatgística, amb perfecte envelliment, tot transformant-se en perfecte perímetre de trànsit, ja que facilita que els usuaris d’aquests itineraris transcorrin pel camí pavimentat, són els principals motius per la idoneitat del seu ús, en aquest camp d’amplicació.

Exemple:

Dins de les obres per la Integració Paisatgística de la Platja del Castell, l’Ajuntament de Palamós ha confiat en SAULO PARC per a la pavimentació dels itineraris que circulen entre l’aparcament i la platja.

Avantatges


  • SAULO PARC ha estat desenvolupat per poder aconseguir una resistència a la erosió molt superior al nivell que el sauló arrencat i simplement garbellat aconsegueix.
  • La qualitat petrogràfica del sauló estret de la pedrera “RA-411 Mas Patxot”, amb el procediment de mescla d’àrid triturat amb àrid classificat i la modificació de la corba granulomètrica son els aspectes que donen com a resultat un sauló amb molt menys manteniment i tècnicament millorat per poder maximitzar les seves propietats en les diverses aplicacions en que aquest es pot utilitzar. 
  • Evita la germinació.
  • Serveix de perfecte perímetre de trànsit, ja que facilita que el vianant transcorri pel camí pavimentat.
  • Frena l’aigua de pluja eliminant l’erosió i facilitant el seu filtratge al sòl.
  • Perfecte envelliment.
  • Dona una imatge natural a l’entorn.
A %d bloguers els agrada això: