Àrid Sauló Parc

 Sauló Parc - Barcelona Jardins de Can Mantega 00

 

“Amb l’experiència de més de 20 anys explotant una pedrera de sauló, hem posat al mercat un àrid tècnicament millorat per aconseguir els millors resultats en les seves diverses aplicacions com a paviment.”

El nom comercial d’aquest sauló és el de:   saulo parc r g

 

 

El paviment de sauló es un dels més abandonats a nivell de normativa, aquest fet comporta inseguretat en els resultats que s’aconseguiran i en el seu posterior manteniment.

saulo parc r g  ha estat desenvolupat per poder aconseguir una resistència a la erosió molt superior al nivell que el sauló arrencat i simplement garbellat aconsegueix.

 

La qualitat petrogràfica del sauló estret de la pedrera “RA-411 Mas Patxot”, amb el procediment de mescla d’àrid triturat amb àrid classificat i la modificació de la corba granulomètrica son els aspectes que donen com a resultat un sauló amb molt menys manteniment i tècnicament millorat per poder maximitzar les seves propietats en les diverses aplicacions en que aquest es pot utilitzar.

 

cropped-img_13281.jpg

 

Sauló Parc, el sauló garbellat amb garanties.