SAULÓ PARC: LA SEVA APLICACIÓ EN ITINERARIS SALUDABLES

De gran versatilitat i adaptació,  SAULÓ PARC permet diversos camps d’aplicació, i possibilita acondicionar, millorar i mantenir un ampli ventall d’espais: vials de càmpings, voreres, aparcaments, camins veïnals, itineraris saludables, espais ajardinats, etc…

Continua llegint “SAULÓ PARC: LA SEVA APLICACIÓ EN ITINERARIS SALUDABLES”

SAULÓ PARC: LA SEVA APLICACIÓ EN CÀMPINGS.

20De gran versatilitat i adaptació,  SAULÓ PARC permet diversos camps d’aplicació, i possibilita acondicionar, millorar i mantenir un ampli ventall d’espais: vials de càmpings, voreres, aparcaments, camins veïnals, itineraris saludables, espais ajardinats, etc…

Continua llegint “SAULÓ PARC: LA SEVA APLICACIÓ EN CÀMPINGS.”

SAULO PARC per la conservació i manteniment de camins veïnals de Caldes de Malavella

La nostra empresa ha estat l’adjudicatària de l’execució de diverses actuacions de conservació i manteniment de diversos camins veïnals del municipi, promogudes per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, concretament el Camí de Sant Sebastià, Camí de Can Porcell, Camí de les Mateues i camí del Pelegrí, Camí de la Granota, Camí de Can Llop, Camí de Can Fesoler, camí de Can Serra i camí de Sant Iscle.

Donada l’experiència que disposa la nostra empresa en aquest tipus d’activitats de manteniment, ja que les porta realitzant des de fa més de 50 anys per diversos Ajuntaments i d’altres administracions, s’ha donat per finalitzada l’execució amb total èxit, sent-li adjudicada una segona fase de la mateixa.

L’àrid utilitzat per aquesta millora, ha estat el nostre SAULO PARC, tècnicament millorat.

 Quina era la problemàtica?

L’ús per maquinària rural i l’erosió causada per la climatologia al llarg de l’any, fan que diversos camins rurals del municipi es vegin malmesos, provocant escorrenties de terra, aparició de regueres, zones amb excés de fins, aflorament de vegetació.

Per aquesta raó, i amb la finalitat de dotar als seus usuaris d’uns camins transitables amb la millors condicions d’ús i seguretat, l’Ajuntament va treure a licitació la millora dels mateixos pel que hem executat diferents treballs, consistents en:

  • Perfilar i anivellar la secció seguint els pendents existents.
  • Aportació, estesa i piconat de SAULO PARC 0/20.
  • Netejar entrades i sortides d’aigua.
  • Repassar cunetes.
  • Configurar la secció del camins redefinint pendents i anivellant-ne la secció, creant cunetes i motes.

 

SAULO PARC ha estat desenvolupat per poder aconseguir una resistència a la erosió molt superior al nivell que el sauló arrencat i simplement garbellat aconsegueix.

La qualitat petrogràfica del sauló estret de la pedrera “RA-411 Mas Patxot”, amb el procediment de mescla d’àrid triturat amb àrid classificat i la modificació de la corba granulomètrica son els aspectes que donen com a resultat un sauló amb molt menys manteniment i tècnicament millorat per poder maximitzar les seves propietats en les diverses aplicacions en que aquest es pot utilitzar. 

 

Adjuntem fotografies de l’obra acabada amb dos mesos d’ús.