Actuació amb àrid Sauló Parc a les Ruïnes d’Empúries

Graveta Sauló Parc Ruines Empúries 2

L’actuació que s’està acabant de portar a terme de adequació de part de la zona arqueològica grega d’Empúries i millora dels seus carrers i espais públics, desprès de moltes mostres i proves, a merescut la confiança del equip director de les obres  i dels tècnics responsables d’aquesta joia arqueològica.

Concretament hem estat intervenint en la millora i renovació de paviments del conjunt de ruïnes de la zona grega d’Empúries.

  • Sauló Parc 0/20 mm
  • Graveta de Sauló 4/8 mm
  • Gravetes blanca i grisa.
  • Tant mateix s’ha subministrat Sauló Parc per a la Subbase del Sauló Sòlid.

 

 

 

Continua llegint “Actuació amb àrid Sauló Parc a les Ruïnes d’Empúries”