Manteniment dels camins rurals de Llagostera amb SAULO PARC.

L’Ajuntament de Llagostera, torna a confiar en la nostra empresa, per l’execució de diverses actuacions de millora de diversos camins veïnals, donada l’experiència que la nostra empresa disposa en aquest tipus d’activitats de manteniment, ja que les porta realitzant des de fa més de 50 anys per diversos Ajuntaments i d’altres administracions, amb total èxit. L’àrid utilitzat ha estat el nostre SAULO PARC, tècnicament millorat.

 

Quina era la problemàtica?

 

L’ús per maquinària rural i l’erosió causada per la climatologia al llarg de l’any, fan que diversos camins rurals del municipi es vegin malmesos, provocant escorrenties de terra, aparició de regueres, zones amb excés de fins, aflorament de vegetació.

 

Per aquesta raó, i amb la finalitat de dotar als seus usuaris d’uns camins transitables amb la millors condicions d’ús i seguretat, se’ns ha encarregat la millora dels mateixos pel que hem executat diferents treballs, consistents en:

 

  • – La millora superficial del camí de terra existent, amb el reperfilat de la traça del camí, i l’aportació de tot-ú mecànicament piconat.
  • – L’aportació, estesa i piconat de SAULO PARC 0/20.
  • – Reacondionament de la cuneta

 

Detall manteniment camins rurals
Detall manteniment camins rurals

 

Procés d’execució:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 

SAULO PARC ha estat desenvolupat per poder aconseguir una resistència a la erosió molt superior al nivell que el sauló arrencat i simplement garbellat aconsegueix.

La qualitat petrogràfica del sauló estret de la pedrera “RA-411 Mas Patxot”, amb el procediment de mescla d’àrid triturat amb àrid classificat i la modificació de la corba granulomètrica son els aspectes que donen com a resultat un sauló amb molt menys manteniment i tècnicament millorat per poder maximitzar les seves propietats en les diverses aplicacions en que aquest es pot utilitzar.

 

A %d bloguers els agrada això: